Maturantske majice biti će maturantima u lijepoj i trajnoj uspomeni

Maturanti se svake godine odlučuju za tisak na majice. Odaberu si majice iste boje i odrede, što će na nju napisati. Nose ih na zadnji srednje škole, kada zaplešu između ostalog i Qudrillu. To razdoblje je obilježeno veseljemi i očekivanjem nečeg novog, što ih čeka na fakultetu. Sva ta uzbudljiva događanja popračena su sa maturantskim majicama. Kad matura prođe, majice se spremaju u ormar i tih veselih događaja će se sječati godinama – samo moraju obući svoju maturantsku majicu. Svaki put, kad ju budu zagledali, pomisliti će na stare prijatelje. Možda koga nazovu i nakon toga, se zajedno nađu na piću i prisječaju se srednješkolskih dana popračenim ludilom, smijehom i suzama.

Maturantske majice su obavezni dio svakog maturantskog izleta, koji maturante čeka godinu dana prije, u tećem razredu. Tada, obično, za deset dana, odputuju u tople krajeve, gdje su pješčane plažei puno zabave. Mnogobrojne turističke agencije, koje organiziraju takva putovanja, imaju ugovor sa tiskarom, koja im svake godine natisne željeni broj majica, koje podijele na izletu, među maturanatima. I ti odjevni predmeti služe, kao uspomena, koja će, dećke i djevojke, cijeli život podsjećati na događaje, na putovanju.

Iako, nakon maturantskog izleta, dobiju na dom CD sa s svim fotografijama, je majica, još uvijek ono, što će ih podsječati, na grupne igre i zabave – bez obzira, što su te majice bile najviše nošene za vrijeme maturanskog izleta. Onaj, ko tvrdi, da malo sijeća tih dana, dovoljno je, da pogleda i da se dotakne svoje majice i vratiti će  mu se sječanje.  A tek, kad ju obuće?

Mnogi se odlučuju za tisak na majice, kod svih važnijih događaja, jer će im taj odjevni predmet, ostati, kao poseban suvenir, koji će ih uvijek, podsjećati na sve lijepo, što su tih dana doživljavali.…